Estàs interessat en els nostres estudis?

Vine a conèixer la nostra proposta i a on estem. T’esperem!

Com estan organitzades les matèries?


Les matèries del batxillerat estan organitzades en tres grans parts:

Part comuna

Igual per a tots els alumnes i formada per les matèries comunes (distribuïdes entre 1r i 2n):

● Llengua catalana I i II
● Llengua castellana I i II
● Llengua estrangera I i II
● Ciències per al món contemporani I
● Filosofia I
● Història de la filosofia II
● Història d’Espanya II
● Educació Física I
● Cultura Religiosa I (com a matèria comuna o com a matèria específica, en funció dels centres)

Part diversificada

Canvia d’uns alumnes a uns altres. Comprèn:

- Matèries comunes d'opció: obligatòries en funció de la modalitat de batxillerat que escullis.
- Matèries de modalitat: pròpies de la modalitat de batxillerat que escullis. El centre dissenya els diferents itineraris i les matèries que hi inclou.
- Matèries específiques: matèries que el centre pot oferir en els diferents itineraris.

Treball de Recerca

Treball d’investigació que decideix l’alumne/a i que desenovlupa assessorat per un tutor-orientador. Habitualment s’inicia a 1r de Batxillerat, però el seu lliurament és a 2n de Batxillerat.

Organització de les materies

Quina dotació horària tenen les matèries?


Part comuna: el mínim normatiu són 14 hores/setmana a 1r BAT i 14 hores/setmana a 2n BAT (cal consultar amb els centres).

Part diversificada: 16 hores/setmana tant a 1r BAT com a 2n BAT. Les matèries de modalitat són de 4 hores setmanals (exceptuant la Comunicació Audiovisual de 2n Bat). Les matèries específiques poden ser de 2 o de 4 hores.

Treball de recerca: no té assignació horària.


Distribució horària

Com s'estructura la part diversificada?


L’alumne tria una modalitat, amb la matèria comuna d’opció corresponent, les matèries de modalitat i les específiques que cursarà a cada curs, tenint en compte l’oferta que el centre presenta per al conjunt de l’etapa i l’orientació acadèmica rebuda des del centre.
L’alumne al final del batxillerat, ha d’haver cursat almenys sis matèries d’una mateixa modalitat: la matèria comuna d’opció de la modalitat triada i, com a mínim dues matèries més de la seva modalitat a cada curs. La darrera franja de quatre hores es completa amb una de modalitat, pròpia o aliena o bé amb dues matèries específiques.

Batxillerat Escola Pia de Catalunya